Demografia

Demografia

2016 urtea

Biztanleen sailkapena emakumeak gizonezkoak guztira
<18 15 21 36
18-25 1 3 4
26-40 8 8 16
41-65 24 26 50
>65 9 12 20
Biztanleria guztira 57 70 127

2015 urtea

Biztanleen sailkapena emakumeak gizonezkoak guztira
<18 13 20 33
18-25 1 3 4
26-40 8 8 16
41-65 28 34 62
>65 5 4 9
Biztanleria guztira 57 69 127

 

Udalaren estatistika gehiago