Aurrekontuak

Aurrekontuak

2016ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 11.530,14€
2 Zeharkako zergak 0,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 12.964,65€
4 Transferentzia arruntak 154.465,21€
5 Ondare sarrerak 40,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 181.000,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 45.553,14€
2 Gastuak ondasun arruntak eta zerbitzuak 76.810,80€
3 Finantza-gastuak 0,00€
4 Transferentzia arruntak 41.696,00€
5 Inbertsio errealak 16.940,00€
6 Kapital transferentziak 0,00€
7 Finantza aktiboak 0€
8 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 181.000,00€
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.